Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) i Oppland er et lavterskeltilbud til ungdom over 16 år, til alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner for incestutsatte barn og voksne og til de som ønsker informasjon og veiledning.

Ungdom under 16 år kan ta kontakt, men kan kun komme til samtaler i samarbeid og forståelse med foresatt(e) eller støtteperson i hjelpeapparatet.

Vi har lokaler sentralt i Gjøvik. Her disponerer vi vel 220m2 med kontorer, aktivitetsrom, grupperom og koselige oppholdsrom.

Siden vi er et lavterskeltilbud, trengs ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Alle kan henvende seg direkte til senteret – anonymt, hvis ønskelig.

Alle våre tilbud er gratis


Vårt mål er å gi støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Videre skal Smiso drive forebyggende arbeid, informasjon, undervisning og rettledning til andre instanser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til offentlige hjelpeinstanser.

VI HAR TAUSHETSPLIKT

Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler ved besøk hos oss.

Våre åpningstider: mandag til fredag 08-15.30.

Sommmer 2020: Senteret er stengt i uke 29, 30 og 31. Vi er tilbake mandag 3. august. Ved behov for noen å prate med, eller behov for veiledning - kan du ta kontakte Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte på tlf 800 57 000 eller VO-linja på telefon 116 006.