Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

 TEMAKVELDER HØST 2017

Siste torsdag i mnd. kl. 17-19

28.september. Susanne Blichfeldt innleder om temaet "Konflikter i nære relasjoner"

 

MALEGRUPPE HØST 2017

Tidspunkt: kl. 10-15

25.august

8.og 29. september

20.oktober

17.november

1.og 15.desember

 

 

SKRIVEGRUPPE HØST 2017

Siste torsdag i måneden kl. 14.30 til 16.30

31.august

28.september

26.oktober

30.november

14.desember