Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

- å få kunnskap om hva krenking av et menneskes grenser kan føre til

- å forstå deg selv, dine reaksjoner og handlinger

- å bearbeide og plassere skam og skyldfølelse

- å snakke om deg og din virkelighet

- avklare hva du eventuelt trenger videre av hjelp og støtte

11 29 smiso