- å få kunnskap om hva krenking av et menneskes grenser kan føre til

- å forstå deg selv, dine reaksjoner og handlinger

- å bearbeide og plassere skam og skyldfølelse

- å snakke om deg og din virkelighet

- avklare hva du eventuelt trenger videre av hjelp og støtte

11 29 smiso