Det kan være tøft å være pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep – enten du er forelder, søsken, kjæreste eller venn. Spørsmålene du sitter med kan være mange.

Ta gjerne kontakt med oss for samtale.