Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Smiso ønsker å bidra til økt kunnskap om seksuelle overgrep både på individ- og samfunnsnivå.

Vi bistår gjerne med:

- Informasjon på telefon eller i møter

- Undervisning til ansatte i barnehage, skole, barnevern, helsetjenester m.fl

- Undervisning til elever på barneskolen, ungdomstrinnet og i videregående skole, samt til elever på folkehøyskoler og studenter i aktuelle utdanningsløp

- Veiledning i enkeltsaker

- Informasjon til frivillige organisasjoner, lag og foreninger og til politiske organer