FASTE, GJENNOMGÅENDE TILBUD VED SENTERET:

Telefonsamtaler

Støttesamtaler for utsatte, pårørende og partnere.

Malegruppe - ta kontakt for mer informasjon.

Skrivegruppe - ta kontakt for mer informasjon.

Selvhjelpsgrupper organiseres etter behov

Se siden Aktuelt for mer informasjon om de ulike aktivitetene på senteret gjennom året.

Samarbeid, informasjon og veiledning til ansatte i offentlige instanser - eksempelvis til ansatte i barnehage og skole, i barnevern og innen ulike helsetjenester.

Undervisning til elever på ungdomstrinnet og i videregående skole, folkehøgskole og studenter

ALLE VÅRE TILBUD ER GRATIS