Smiso IKS Oppland
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@smiso-oppland.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer):

800 57 000

Barn og unge, gutter og jenter

Du som leser dette er kanskje opptatt av seksuelle overgrep/incest fordi du kjenner noen som har opplevd det, eller fordi du selv har vært utsatt for det.

Hva kan vi gjøre for deg?

- Svare på spørsmål du måtte ha på telefon, sms, e-post eller du kan komme hit for samtale med en ansatt.

- Hjelpe deg med å komme i kontakt med helsesøster, lege og andre i hjelpeapparatet som kan støtte deg.

- Hjelpe deg å komme i kontakt med politiet hvis du ønsker det.

Reaksjoner etter overgrep

Reaksjoner på incest og seksuelle overgrep kan være mange og forskjellige. De kan dukke opp med en gang, etter en stund, eller til og med flere år etter at ovegrepet har skjedd.

Her er eksempler på noen vanlige reaksjoner:

Skyld- og skamfølelse
Mange føler at de selv har skyld i det som har skjedd og skammer seg over hendelsene. Da er det viktig å huske at den som blir utsatt for overgrep, ALDRI har skyld i det som skjedde/skjer. Overgrep er ALLTID overgripers ansvar!

Vanskelig for å stole på andre, føle seg alene
Det hjelper å snakke med noen: Å oppdage at de tankene, følelsene og reaksjonene du har, er normale reaksjoner på det vonde du har opplevd, er for mange en lettelse. Da blir det også enklere å begynne å stole på seg selv og finne andre du kan stole på.

Søvnproblemer
Det er ikke uvanlig å ha mareritt og flashbacks om overgrepet/ overgrepene.

Konsentrasjonsvansker og uro
Mange får problemer med å konsentrere seg, noe som blant annet kan gå ut over karakterene. Noen har det så vondt at de ikke orker å bruke krefter på skolen i det hele tatt, og dropper ut. Søk hjelp før situasjonen blir så dramatisk.

Tristhetsfølelse som varer over tid

Ulike former for angst

Vansker med nærhet
I løpet av ungdomstida får mange sin første kjæreste. Mange føler det vanskelig med fysisk kontakt og får problemer med å slippe andre nært innpå seg – kanskje også familie og venner.

Selvskading og selvmordstanker
Snakk med noen om det!!! Det er aldri for seint å få hjelp.

Spiseforstyrrelser

Vansker med å sette grenser for seg selv
Å sette grenser for hva man vil og ønsker å være med på, kan noen ganger være ekstra vanskelig for en som er utsatt for overgrep. Det å være bevisst på egne grenser – lære seg å si nei til det man innerst inne ikke har lyst til å være med på, uansett hva det gjelder – øker selvrespekten og kan bedre selvtilliten.

Taushetsplikt
Vi som arbeider på Smiso har lovpålagt taushetsplikt.

ALLE VÅRE TILBUD ER GRATIS
Du kan henvende deg direkte til senteret uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell.